Wyposażenie sklepów

Urzadzenia chłodnicze, regały sklepowe, boksy kasowe

Urządzenia do dojrzewania

W ostatnich latach producenci mięsa, restauratorzy zwracają uwagę na jakość mięsa i polepszenie jego walorów smakowych. Jednym z procesów je poprawiających jest proces dojrzewania wołowiny. Można go przeprowadzić dzięki urządzeniom spełniającym poniższe warunki. W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenie typ TUSCANA w którym pożądane procesy są sterowane automatycznie oraz urządzenie EDB oparte na tradycyjnych metodach.

Istnieją dwie formy technik dojrzewania wołowiny: mokra i sucha, które polepszają walory smakowe i kulinarne. Dojrzewanie na sucho to proces umieszczania wołowiny bez opakowania w chłodzonym pomieszczeniu i trwający dłuższy czas w kontrolowanej temperaturze, wilgotności względnej i przepływie powietrza. Optymalna temperatura wynosi od 0 ° C do 4 ° C. Temperatura ma kluczowe znaczenie ponieważ wyższe temperatury sprzyjają także szybszemu wzrostowi bakterii, powodując powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Dojrzewanie odbywa się zwykle w niskiej temperaturze, jak to możliwe, bez zamrażania mięsa. Jeżeli produkt dojrzewa tylko przez 1 do 2 tygodni, dopuszczalne są wyższe temperatury od 2 do 3 ° C. Ważna jest stabilność temperatury.

Wilgotność względna.

Kontrolowana względna wilgotność powietrza odgrywa kluczową rolę w procesie dojrzewania, ponieważ jeśli wilgotność jest zbyt wysoka, bakterie powodujące psucie mogą się rozwijać, powodując nie dobry smak mięsa. Jeśli wilgotność jest zbyt niska, ograniczy rozwój bakterii, ale będzie sprzyjać większej utracie masy w wyniku parowania, a wołowina będzie zbyt szybko wysychać, przez co stek będzie miał mniej soczystości niż jest to konieczne. Zalecana jest wilgotność względna od 61% do 85%,

Przepływ powietrza.

Zaleca się aby przepływ powietrza wahał się w zakresie 0,5-2 m / s. Prędkość i przepływ powietrza powinny być utrzymywane równomiernie przez cały czas trwania procesu dojrzewania.

Wszystkie powyższe parametry spełniają oferowane szfy do sezonowania Wołowiny typ TUSCANA i EDB. Szafa TUSCANA służy również (po doborze odpowiedniego programu) do dojrzewania serów pleśniowych oraz salami.