Wyposażenie magazynów

Kompletne wyposażenie magazynów

Regały paletowe

Optymalne rozwiązanie dla każdego typu magazynu, gdzie za niską cenę instalacji otrzymujemy wysoką wydajność powierzchni magazynowej, uniwersalność, możliwość dostosowania do różnorodnych produktów. Regały paletowe wykorzystamy w magazynach:

  • gdzie ładunki mogą być paletyzowane o jednym wymiarze
  • z paletami o różnych wymiarach z produktami wielkogabarytowymi
  • na ładunki niepaletyzowane (skrzyniopalety, beczki, kontenery)
  • gdzie jest potrzebny dostęp do każdej palety (regały rzędowe)
  • gdzie dostęp do każdej palety nie jest konieczny (regały wjezdne, regały przesuwne, regały push-back, regały przepływowe)