Regały paletowe Variant

Regały paletowe Variant to innowacyjne regały paletowe o zróżnicowanych dopuszczalnych obciążeniach. VARIANT to innowacyjny system regałów wysokiej obciążalności, będący wynikiem badań i doświadczeń zespołu inżynierów i projektantów producenta. Konstrukcja stężeń ram regału VARIAN T jest całkowicie zblokowana za pomocą specjalnych klinów, bez użycia połączeń śrubowych i spawania. Belki w systemie VARIANT wykonane są bez procesu spawania jedynie za pomocą zaginania.

Wyeliminowanie procesów spawania zapewnia stałą sztywność, brak ryzyka złamania lub „zmęczenia” materiałów; zmniejsza koszty produkcji i instalacji, ale utrzymuje wysoką jakość i dużą wytrzymałość. Unikalny, podwójny systemem połączeń belek regału z ramą w systemie VARIANT wykorzystuje otwory wewnętrznej części słupa oraz zaczepów umieszczonych na dwóch pionowych bokach belek. Przednia część słupa jest wolna od zaczepów co umożliwia stosowanie wzmocnień słupów już po wcześniejszym zmontowaniu regału.

Regały paletowe Variant

Regały paletowe Variant Wykonanie

Regały paletowe Variant Wykonanie

Rama w Systemie VARIANT jest konstrukcją wykonaną z dwóch słupów połączonych stężeniami poziomymi i skośnymi.

Słup jest wykonany z zamkniętego profilu stalowego. Stopka słupa przykręcana jest za pomocą śrub. W słupie wykonane są otwory montażowe do trawersów, rozmieszczone w pionie, co 50 mm. Stopa regału ma 4 otwory i umożliwia wybór otworu pod kotwy. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli pod jednym z otworów w stopie przebiega zbrojenie posadzki lub szczelina dylatacyjna.

Regały paletowe Wykonane ze stali ocynkowanej

Trawersy stanowią wykonane ze stali ocynkowanej belki zakończone uchwytami, umożliwiającymi osadzenie trawersu w otworach perforacji słupów. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersu przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo spinki zabezpieczające.

W przypadku użycia trawersów długości 3000mm lub dłuższych, należy zastosować anty-rotację.

Regały paletowe Wykonane ze stali ocynkowanej

Regały paletowe Variant Wykonanie

Regały paletowe Variant Wykonanie

Poprzez zastosowanie dodatkowych akcesoriów takich jak: separatory, różnego typu podpory itd, jest możliwe dostosowanie regału paletowego VARIANT do potrzeb składowania bardzo szerokiej gamy zapasów przechowywanych na paletach, w beczkach i luzem.

Ocynkowane regały magazynowe w systemie VARIANT przystosowane są do eksploatacji zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartej przestrzeni/niezadaszonej "pod chmurką". Regały eksploatowane na otwartej przestrzeni Kupujący powinien wyposażyć w instalację odgromową wg normy PN-E-05003-01, 03, 04 i PN-IEC-61024-1.

Zabezpieczenie regałów paletowych

Regały paletowe VARIANT wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża pod ustawienie regału. Posadzka, na której są ustawiane i eksp loatowane regały magazynowe wysokiego składowania, powinna być wykonana zgodnie z normami i jednocześnie spełniać warunki określone dla betonu klasy co najmniej B25 (lub wyższej). Przy posadzce zapewniającej odpowiednią nośność, ale wykończonej warstwą cienką i kruchą można zastosować specjalne podkładki pod ramy regału magazynowego, które skutecznie rozkładają obciążenie na większą powierzchnię.

Wszystkie trawersy powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zdemontowaniem przy użyciu specjalnie do tego celu przewidzianych zabezpieczeń.

Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji, proponujemy stosowanie odbojników bocznych oraz "stop palet".

Zabezpieczenie regałów paletowych

Regały paletowe
Realizacje