Meble nowe czy używane - kiedy wybór danego rozwiązania jest ekonomicznie i funkcjonalnie uzasadniony

Brak tutaj ekonomicznego uzasadnienia wyboru używane czy nowe. Oczywiście meble używane są tańsze, ale w mojej praktyce spotkałem się z różnicami w cenach sięgającymi tylko 20%. Oczywiście wszyscy porównują cenę jednego metra bieżącego, co jest rzeczą błędną gdyż handlowcom zależy na jak największej powierzchni wystawienniczej. Tak więc należy porównać cenę jednego metra kwadratowego powierzchni ekspozycyjnej, a to zmienia postać rzeczy. Oczywiście są urządzenia używane o zbliżonych parametrach wymiarowych.

Należy jednak pamiętać, że niejednokrotnie, sprowadzane używane meble są urządzeniami po dłuższym okresie eksploatacji, remontowane u importerów. Z doświadczenia (a mamy wiele zapytań) nie ma do nich części zamiennych, systemów sterowania i pozostałego oprzyrządowania. Są to urządzenia energochłonne, opierające się na starszej technologii. Należy również pamiętać o obostrzeniach związanych z czynnikiem R22.

Uznani producenci, mając na uwadze ogólnoświatowe zalecenia i tendencje, ciągle wprowadzają technologie pozwalające, między innymi, na oszczędność energii elektrycznej. Nowoczesne urządzenia zużywają, w stosunku do starszych, minimum 20% mniej energii elektryczne. Oczywiście, dalsze zmniejszenie zużycia energii można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zasilania chłodniczego urządzeń znajdujących się na powierzchni handlowej i magazynowej (komory chłodnicze). Dalszym rozwiązaniem wpływającym na ekonomikę użytkowania jest stosowanie róznego rodzaju barier utraty temperatur takich jak drzwi szklane w szafach i regałach chłodniczych, przesuwnych pokryw w wyspach na mrożonki. Zastosowanie tych rozwiązań zmniejsza się dobową ilość cykli rozmrażania oraz kontakt kurtyn chłodnego powietrza z otoczeniem. Zaoszczędzona w ten sposób energia elektryczna w wydatny sposób zmniejsza ponoszone koszty.
Z uwagi na wysokie koszty energii, wiele nowoczesnych sklepów z powodzeniem stosują te rozwiązania.