Zasady eksploatacji mebli chłodniczych w sklepie spożywczym

a) prawidłowy dobór urządzeń w stosunku do wymagań temperaturowych konserwowanych i eksponowanych produktów.

b) prawidłowy dobór zasilania chłodniczego: centrali oraz skraplacza) (uzależniony od zapotrzebowania chłodniczego urządzeń, położenia, odległości)

c) przeszkolenie personelu na temat prawidłowej obsługi, konserwacji i użytkowania urządzeń

d) prawidłowa, okresowa obsługa urządzeń wykonywana zgodnie z instrukcją. Stosowanie delikatnych środków czyszczących, przeznaczonych do kontaktu z żywnością

e) Okresowe przeglądy serwisowe (minimum raz na kwartał). Kontrola poziomów czynnika chłodniczego raz oleju w układzie. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość i drożność skraplaczy oraz parowników, bowiem ich zabrudzenia skutkuje słabą wymianą, a większym zużyciem energii elektrycznej (Uwaga ! Nieodzownie należy dokonać czyszczenia skraplaczy w okresie kwitnienia drzew, a zwłaszcza topoli

f) Przestrzeganie zasad rozłożenia i ułożenia eksponowanych produktów, należy przestrzegać maksymalnego załadunku towarem

g) zastosowanie wszelkiego rodzaju odbojników chroniących urządzenia chłodnicze przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi (wózkami, paletami itp)

Zobacz wyposażenie sklepów w ofercie Italfrost.

Prawidłowo ułożony towar w ladzie chłodniczej ETOILE

Sklep koło Kalwarioi

Agregat chłodniczy i zabezpieczenie