r_paletowe

Regały przepływowe

OPIS SYTEMU

  • Palety w tym systemie składowane są na w kanałach (tunelach) o minimalnym spadku
  • Ładunek transportowany jest na rolkach metalowych, bądź gąsienicach, które umożliwiają przesuwanie się palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca tunelu
  • System składowania FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło

ZALETY

  • Minimalna liczba korytarzy
  • Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych

powrot