r_paletowe

Regały PUSH-BACK

OPIS SYSTEMU

  • Palety w tym systemie składowane są w kanałach (tunelach) o spadku w stronę początku tunelu.
  • Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków szynowych popychanych w górę do przeciwległego końca tunelu
  • System składowania LIFO – pierwsze weszło, ostatnie wyszło
  • Umożliwia składowanie do 4-5 palet w tunelu

ZALETY

  • Minimalna liczba korytarzy
  • Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej

powrot