r_paletowe

Regały paletowe wjezdne

Regały paletowe wjezdne (Drive-in) lub przejezdne (Drive-through) nadają się do składowania palet z towarem o tej samej charakterystyce i małej lub średniej rotacji.

ZALETY

  • Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu (aż do 85%)
  • Minimalna liczba korytarzy roboczych

powrot