1. Cookies

Pliki cookie są plikami tekstowymi wykorzystywanymi do zapisywania pewnych informacji na państwa komputerze. Nie są to pliki szkodliwe. Zalecamy abyście Państwo ich nie wyłączali w przeglądarkach. Umożliwiają one podnoszenie jakości oferowanych usług. Ponadto efektem ich działania jest większa satysfakcja użytkowników dzięki przechowywaniu preferencji oraz oglądu trendów kierunków oglądu się poszczególnych podstron www.italfrost.pl

2. Polityka Prywatności

W wypełnianym formularzu kontaktowym w serwisie www.italfrost.pl należy podać imię i nazwisko, adres e-mail. Właściciel serwisu www.italfrost.pl przetwarza powyższe dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podane adresy e-mail używane są do powiadamiania użytkowników o czynnościach do realizacji treści zapytania (np. składania ofert, uzyskania danych do ich sporządzenia). Podanie danych nie jest obowiązkowe.

3. Administratorem danych osobowych jest Italfrost Sp z o.o z siedzibą w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 2. NIP 549 00 15 111

Italfrost Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez Klienta po uprzednim złożeniu zapytania w tej sprawie.

4. Italfrost Sp.z o.o. nie przekazuje danych innych podmiotom

5. Italfrost Sp.z o.o.nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

6. Wycofanie zgody

Zawsze, w każdym momencie, możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Italfrost Sp.z o.o. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Profilowanie

Italfrost Sp z o.o może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Italfrost Sp z o.o (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po analizie ochrony praw i wolności stwierdzone zostało, że działanie nie ma wpływu na prywatność użytkowników. Podejmowane działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

8. Czasookres przechowywania danych osobowych

Italfrost Sp z o.o. Przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, od projektu do zakończenia inwestycji, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez klienta, do czasu jej wycofania przez niego. Po zakończeniu inwestycji, dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

9. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Italfrost Sp z o.o przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

10. Rezygnacja (wypisanie się)

Oznacza sprzeciw do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w tym wypadku Italfrost Sp z o.o nie będzie przetwarzała danych osobowych.

11. Dostęp do danych - art. 15 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od Italfrost Sp z o.o potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób. Italfrost Sp z o.o potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

W tym wypadku każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane Italfrost Sp z o.o

12. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO

Możecie Państwo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe jeżeli dane te nie są. Macie również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przez złożenie oświadczenia dotyczącego tych danych.

13. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Każdy ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o usunięcie w części lub w całości swoich danych osobowych.

14. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do złożenia wniosku ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Oznacza to że ma prawo zażądać, aby nie były one przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

15. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Dane te można przesłać innemu podmiotowi. Może złożyć wniosek, żeby Italfrost Sp z o.o przesłała dane osobowe innemu administratorowi, wskazanemu przez Użytkownika,

16. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

17. Zabezpieczenie danych osobowych

Italfrost Sp z o.o podejmuje wszystkie możliwe działania celem zabezpieczenia wszystkich danych osobowych. Zastosowane są optymalne kroki i narzędzia techniczne mające za zadanie, które mają na celu zabezpieczenie tych danych osobowych.