Nowy supermarket kompletnie wyposażony przez ITALFROST.

Kolejny supermarket polskiej sieci kompletnie wyposażony „pod klucz” przez Italfrost.

Zastosowane zostały urządzenia chłodnicze CRIOCABIN - lada chłodnicza na wędliny, mięso i garmażerkę to Enixe, regał chłodniczy na pakowane wędliny w ciągu lad - ETHOS, regał chłodniczy ERIDE z drzwiami za ladą wędliniarska oraz w urządzenia firmy DE RIGO - regały chłodnicze ANGEL z drzwiami na nabiał, napoje i warzywa, na mrożonki została przeznaczona szafa chłodnicza TIMOR z drzwiami. Ciągi regałów sklepowych zbudowane zostały na bazie Systemu 10 EVO, zastosowano boksy kasowe typ COMPACT - wszystko produkcji firmy CEFLA. Urządzenia chłodnicze i mroźne zasilane są agregatami typu I-COOL produkcji AREA COOLING SOLUTIONS.

Lada chłodnicza ENIXE, Regały ETHOS i ENCORELada chłodnicza ENIXE, regał ETHOS

Lada na ciasta ELISIR, boks kasowy COMPACTLada na ciasta ELISIR

Ragał chłodniczy ETHOS, Lada ENIXELada chłodnicza ENIXE, regał chłodniczy ETHOS

Regał chłodniczy ANGEL na nabiałLada chłodnicza ANGEL

Regał ANGEL - warzywa, TIMOR - mrożonkiRegał chłodniczy ANGEL na ważywa oraz regał TIMOR na mrożonki

Reagał chłodniczy ANGEL na napojeRegał chłodniczy ANGEL na napoje

Szafa na mrożonki TIMORSzafa chłodnicza na mrożonki TIMOR

Regały sklepowe System10 CEFLARegały sklepowe

Gondole System10 CEFLA

Stanowiska kasowe COMPACTStanowiska kasowe COMPACT

Agregat I-COOL dla mrożonekAgregat I-COOL dla mrożonek

Agregat I-cool dla temperatur dodatnich