Regały sklepowe Nowość.

Nowoczesne półka typu Plug & Play instalowana na standardowych regałach firmy CEFLA. Przeznaczona do impulsowych zakupów napojów chłodzonych.

Chłodzona półka wprowadza produkty w obszary dotychczas przeznaczone na inne towary i stwarza więcej okazji do zakupów impulsowych i sprzedaży powiązanej.

Schemat

Dzięki Cool Shelf – chłodzonej półce, dostawca może łatwiej dostarczać zimne produkty w zupełnie nowe strefy sprzedaży beż dodatkowych inwestycji. Eksponowany towar można schłodzić do temperatur w zakresie od 1 do 10 ° C. Jej zastosowanie nie wymaga zewnętrznego zasilania chłodniczego. Wystarczy połączenie elektryczne. Cykl chłodzenie odbywa się wyłącznie za pomocą cyrkulacji powietrza, bez płynów. Inteligentne rozwiązanie, które oferuje nowe możliwości sprzedaży.

Chłodzona półka

PLUG & PLAY

Chłodzone napoje na półce CEFLA

Łatwe wdrożenie: WYMAGANE JEST TYLKO ZASILANIE Z SIECI

KORZYŚCI

Po 6 miesiącach z Cool Shelf

  • 75% wzrost dziennej sprzedaży napojów energetycznycha 7
  • 10-krotny wzrost sprzedaży napojów

Promocja w chłodzonej półce

System Cool Shelf integruje się ze standardowymi regałami.

Łatwy montaż w dowolnym miejscu supermarketu. Po prostu umieść go tam, gdzie jest potrzebny i stwórz nowe możliwości sprzedaży

Urządzenie chłodzone czynnikiem chłodniczym R600, który jest nietoksycznym gazem ziemnym

Łatwy dostęp do towarów wymagających chłodzenia zwielokrotni ich sprzedaż.

Zobacz pozostałe regały chłodnicze w ofercie Italfrost.pl