Wyposażenie supermarketu w urządzenia chłodnicze firm COSTAN i CRIOCABIN.

Kolejna firma, doceniając naszą kompleksową ofertę, zakupiła u nas urządzenia chłodnicze. W supermarkecie w Skoczowie zamontowaliśmy ciąg lad chłodniczych ENIXE produkcji firmy CRIOCABIN. Na świeże mięso zastosowane zostały modele ENIXE 250 M1 utrzymujące wysoką wilgotność co zapobiega osuszce powierzchniowej oraz utrzymuje jego walory wizualne. Do ekspozycji wędlin i przetworów garmażeryjnych użyta została lada ENIXE 200, a całość zmontowana w jednolity ciąg o długości 13,75 m.


Regały chłodnicze na nabiał, warzywa i owoce to doskonale spisujące w supermarketach największych sieci handlowych, regały GRANVISTA produkcji firmy COSTAN. Ciąg chłodniczy to 15 m regału, który został podzielony na strefy warzyw, nabiału oraz pakownej garmażerki.


Zastosowany regał GRANVISTA z bezramowymi drzwiami szklanymi to pięciopółkowy model NARROW o głębokości 93 cm i wysokości 211 cm. Jego chrakterystykę można przeglądać na stronie www.italfrost.pl/wyposazenie-sklepow/regaly-chlodnicze/granvista-next.html

Ladę chłodniczą ENIXE oraz regały chłodnicze GRANVISTA można zobaczyć na Poniższych zdjęciach.

Urządzenia firmy COSTANUrządzenia firmy CRIOCABIN

CRIOCABIN lada chłodnicza na wędlinyCRIOCABIN lada chłodnicza na wędliny

COSTAN warzywa w regale chłodniczym GRANVISTACOSTAN warzywa w regale chłodniczym GRANVISTA

Nabiał w regale chłodniczym GRANVISTA COSTANNabiał w regale chłodniczym GRANVISTA COSTAN

Produkty garmażeryjne w regale chłodniczym GRANVISTAProdukty garmażeryjne w regale chłodniczym GRANVISTA