Modernizacja, wyposażenie supermarketu w Gdyni.

W Gdyni w sklepie należącym do ogolnopolskiej sieci została zmodernizowana część supermarketu. Zostały zamontowane nowoczesne lady chłodnicze ENIXE na stoisku mięsno wędliniarski oraz garmażeryjnym.

W strefie warzyw i owoców zamontowano wyspy warzywne firmy CEFLA, regały chłodnicze ETHOS i wyspa chłodnicza EDEN firmy CRIOCABIN. Regały typ EVO 3x3 na napoje zostały usytuowane pod ścianą.

Strefa alkoholi została także zmodernizowana. Tam również zostały zamontowane regały system EVO 3x3, a dzięki zastsowaniu boksów kasowych FUTURA PROXI COMPACT została usprawniona obsługa klienta.

Lada chłodnicza ENIXE

Lada na świeże mięso ENIXE i regał ETHOS na wędliny

Świeże mięso w ladzi chłodniczej RNIXE

Produkty garmeżaryjne w ladzie chłodniczej

Garmażeryjna lada chłodnicza ENIXE

Lady chłodnicze w sklepie

Wyspa chłodnicza na sałatki EDEN

Strefa chłodu w supermarkecie

Wyspa EDEN w strefie garmażeryjnej

Urzadzenia chłodnicze ENIXE, EDEN i regał ETHOS

Prezentacja warzyw i owoców w na regałąch 3x3

Warzywa i owoce na regałach sklepowych typ 3x3

Strefa warzyw z regałami firmy CEFLA

Regały sklepowe na warzywa

Regał chłodniczy ETHOS na owoce-warzywa

Boksy kasowe FUTURA COMPACT