Nowy system ekspozycji mięsa w ladzie chłodniczej ETOILE produkcji CRIOCABIN.

Lada chłodnicza ETOILE z G - CONCEPT

G-Concept to system oparty na systemie wymiennika glikolowego, przeznaczony do idealnej konserwacji mięsa w ladach chłodniczych.

G- CONCEPT Logo | Schemat systemu G-CONCEPT

Eksponowane mięso to towar specjalnej troski. Jego doskonała kondycja zależy od panujących warunków w ladach chłodniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność, temperaturę oraz prędkość przepływu powietrza. Wszystkie te elementy składowe mają wpływ na barwę, świeżość oraz występowanie osuszki. W ladach firmy CRIOCABIN zastosowano system G- CONCEPT. Niewielkie wentylatory wymuszają powolny ruch powietrza, a parownik i system zintegrowanych z powierzchnią ekspozycjyną rurek zapewnia stałą temperaturę. Dzięki niewielkiej prędkości schłodzonego powietrza, można prowadzić kontrolę wilgotności i temperatury. W tym systemie niecelowe jest stosowanie odmrażania, a mięso może w nim pozostawać na noc. Wilgotność w ladzie waha się od 80 do 85%. Należy wspomnieć że w systemie G-CONCEPT zastosowano wymiennik glikolowy (zamontowany w ladzie pod powierzchnią ekspozycyjną).

G-CONCEPT

Amplituda wilgotności względnej wewnątrz pozostaje stale w bardzo wąskim zakresie, podczas gdy temperatury wykrywane przez zamontowane sondy, ustawione zgodnie z przepisami, na powierzchni ekspozycyjnej wykazują liniowy trend w czasie.

Bez marnowania mięsa, nie mówiąc już o czasie.

Mniej utraty wagi, mniej pracy.

Mięso nie wysycha: dzięki szczególnie ograniczonej wentylacji oraz optymalnej kontroli wilgotności i temperatury. Utrata masy mięsa eksponowanego towaru jest dużo mniejsza w porównaniu ze standardowym systemem o wymuszonym obiegu chłodzonego powietrza. W ten sposób następuje oszczędność dużch kwot. Co więcej, dzięki technologii G-Concept mięso może pozostać w ladzie przez noc co skutkuje skróceniem godzin pracy obsługi.